فرش دستباف مدرن

هنر فرش دستباف یک هنر پویا و فعال است. در طول تاریخ همگام با جنبش های مختلف هنری و سبک های مختلف دکوراسیون همواره نقوش متناسب با زمانه خود را به بازار هنر ارائه داده است. فرش های مدرن خانه دیدار فرش‌های قدیمی ای هستند که طی یک فرآیند هنرمندانه و حرفه ای، با حفظ مقاومت و سلامت فرش، به فرش هایی تبدیل می شوند که مناسب فضاهای مدرن و مینیمال امروزی هستند. خانه های بسیار مدرن، فضاهای ویلایی، محیط کار و... فضاهایی هستند که کالکشن مدرن خانه دیدار پاسخ بسیار مناسبی برای آنهاست.

فرش دستباف مدرن تبریز طرح ترنجی نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح ترنجی شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف هریس طرح ترنجی نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح افشان چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح ترنجی چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح افشان سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن طرح ترنجی نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن بختیاری طرح خشتی شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح ترنجی چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح ترنجی شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن طرح ترنجی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن طرح ترنجی ذرع و نیم

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن طرح افشان نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن طرح ترنجی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن ذرع و نیم

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن