خرید به قیمت سال گذشته

 فقط تا ۱۵ بهمن ماه

قبل از افزایش قیمت‌ها خرید خود را انجام دهید.

 این فرصت را از دست ندهید.

1 گزینش فرش

در مجموعه قالی های اصیل ما جستجو کنید و تعدادی قالی برگزینید.

2 پرو فرش

قالی های انتخاب شده را در خانه خود پرو کنید تا بتوانید بهترین را  انتخاب کنید.

3 از آن شما شدن

از داشتن قالی خود لذت ببرید و برای نگهداری صحیح از  آن با ما در ارتباط باشید.

 فرش های ویژه خانه دیدار  
محبوب ترین کالکشن های خانه دیدار را می توانید در اینجا ببینید و انتخاب کنید. کالکشن ها


سادگی، دلیل آرامش فضاست
 
مثل وسعت آسمان، به آرامش دریا