فرش دستباف سلطان آباد

سلطان آباد نام قدیم اراک است. در قرن ۱۲ خورشیدی کمپانی سوییسی-انگلیسی زیگلر با بهره گیری از نقوش اصیل فرش ایرانی و نگاه به هنر غربی شروع به تولید فرش هایی کرد که امروزه آنها را به اسم فرش های سلطان آباد می شناسیم. همنشینی زیبای این فرش ها با فضاهای مدرن و یا نئوکلاسیک امروزی آنها را به یکی از پرطرفدارترین کالکشن‌های خانه‌ دیدار تبدیل کرده است. این فرش ها در بالاترین کیفیت و با اعلاترین مواد اولیه در خانه دیدار طراحی و تولید می شوند.

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان دوازده متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان‌ آباد طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان دوازده متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد