فرش دستباف هریس

هریس، بخشایش و مهربان سه شهر نزدیک به هم در استان آذربایجان شرقی هستند که از گذشته در هنر قالی بافی بسیار توانمند بودند. فرش‌های آنتیک ارزش بسیار بالایی در بازار جهانی فرش دارند. ویژگی های خاص نقوش فرش هریس نزدیکی و همخوانی بسیار خوبی با سبک معماری امروزی دارند. ما در خانه دیدار با بازبافی نقوش اصیل این منطقه توانستیم با حفظ اصالت نقش، پاسخ مناسبی برای نیاز فضاهای امروزی ارائه دهیم.

فرش دستباف هریس طرح ترنجی شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز / فرش دستباف هریس

فرش دستباف هریس طرح ترنجی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز / فرش دستباف هریس

فرش دستباف هریس طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز / فرش دستباف هریس

فرش دستباف هریس طرح ترنجی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز / فرش دستباف هریس

فرش دستباف هریس طرح ترنجی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز / فرش دستباف هریس

فرش دستباف هریس طرح افشان سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز / فرش دستباف هریس

فرش دستباف هریس طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز / فرش دستباف هریس

فرش دستباف هریس طرح ترنجی شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز / فرش دستباف هریس