فرش دستباف اراک

استان مرکزی ایران از گذشته از مراکز مهم قالی بافی ایران به حساب می آمده. فرش های این منطقه در بازار جهانی فرش به اسم فرش مَحَل معروف هستند و ارزش بسیاری دارند. خبرگی مردم این منطقه در هنر قالی بافی باعث شد که کمپانی سوییسی-انگلیسی زیگلر در این منطقه سرمایه گذاری کند و فرش‌های نفیسی را به خارج از کشور صادر کردند.

فرش دستباف ساروق طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف اراک / فرش دستباف ساروق

فرش دستباف لیلیان طرح ترنجی ذرع و نیم

فرش دستباف / فرش دستباف اراک / فرش دستباف لیلیان

فرش دستباف محل طرح افشان نه متری

فرش دستباف / فرش دستباف اراک