فرش دستباف کناره

کناره‌ها فرش هایی هستند با تناسبات کشیده که در ابعاد مختلف طراحی و تولید می شوند. این فرش‌ها مناسب فضاهایی مانند راهروها، ورودی ها، فضاهای ارتباطی و دیگر فضاهای خانه‌ی ما می باشند. ما در خانه دیدار مجموعه بسیار متنوع و کاملی از این دست بافته ها را تولید کرده ایم و شما می توانید در این تنوع گسترده بهترین انتخاب را مناسب با فضای خانه خود داشته باشید.

کناره دستباف مدرن

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف بیجار طرح ترنجی

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف بیجار طرح افشان

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف آنتیک لیلیان طرح افشان

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف آنتیک بختیاری طرح ترنجی

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف آنتیک ملایر طرح افشان

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف مدرن

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف مدرن طرح افشان

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف قشقایی طرح خشتی

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف قشقایی طرح افشان

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف بیجار طرح ترنجی

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف مدرن اراک طرح افشان

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف مدرن هریس طرح ترنجی

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف مدرن هریس طرح ترنجی

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف قشقایی طرح کفساده

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف قشقایی طرح کفساده

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف قشقایی طرح کفساده

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف قشقایی طرح کفساده

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف بیجار طرح افشان

فرش دستباف / فرش دستباف کناره