فرش دستباف تبریز

همه ما فرش‌های بی نظیر استان آذربایجان شرقی را دیده‌ایم و ارزش بالای آنها را می دانیم. تبریز یکی از اصلی ترین مراکز تولید فرش‌های نفیس در ایران به حساب می آید. شهر به شهر استان آذربایجان دارای سبک، تکنیک و نقوش منحصر به فرد خود را دارند و این نشان از ذوق هنری و توانمندی مردمان این منطقه است.

فرش دستباف هریس طرح ترنجی سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز / فرش دستباف هریس

فرش دستباف هریس طرح ترنجی شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز / فرش دستباف هریس

فرش دستباف تبریز طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز طرح افشان سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف هریس طرح افشان سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز / فرش دستباف هریس

فرش دستباف تبریز طرح مدرن ذرع و نیم

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف هریس طرح افشان چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز / فرش دستباف هریس

فرش دستباف هریس طرح افشان چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز / فرش دستباف هریس