فیلتر
ابعاد
۱ تا ۲ متر
۳ تا ۴ متر
۴ تا ۶ متر مربع
۶ تا ۸ متر
۸ متر به بالا
طیف رنگ
طرح
تخفیف
موجودی
قیمت

قالی بیجار ترنجی(۶.۳۴)

ابعاد ۶ تا ۸ متر

قالی هریس ترنجی(۶.۳۱)

ابعاد ۶ تا ۸ متر

قالی هریس ترنجی(۶.۱۴)

ابعاد ۶ تا ۸ متر

قالی هریس افشان(۶.۰۴)

ابعاد ۶ تا ۸ متر

قالی فراهان افشان(۶.۰۱)

ابعاد ۶ تا ۸ متر

قالی هریس ترنجی(۶.۰۰)

ابعاد ۶ تا ۸ متر

قالی هریس افشان(۵.۹۷)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی سلطان آباد افشان(۵.۸۸)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی گروس افشان-دلوان(۵.۸۴)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی سلطان آباد افشان(۵.۸۴)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی قشقایی کف ساده-هدیش(۵.۸۴)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی هریس ترنجی(۵.۷۰)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع