فیلتر
ابعاد
۱ تا ۲ متر
۳ تا ۴ متر
۴ تا ۶ متر مربع
۶ تا ۸ متر
۸ متر به بالا
طیف رنگ
طرح
تخفیف
موجودی
قیمت

قالی سلطان آباد افشان(۹.۷۱)

ابعاد ۸ متر به بالا

قالی بیجار قابی-بیدار(۹.۳۰)

ابعاد ۸ متر به بالا

قالی بیجار افشان-فرهاد(۸.۹۴)

ابعاد ۸ متر به بالا

قالی آنتیک هریس ترنجی(۸.۹۳)

ابعاد ۸ متر به بالا

قالی گروس افشان-روژان(۸.۸۲)

ابعاد ۸ متر به بالا

قالی گروس افشان-روژان(۸.۸۰)

ابعاد ۸ متر به بالا

قالی گروس افشان-روژان(۸.۶۹)

ابعاد ۸ متر به بالا

قالی هریس ترنجی(۸.۵۵)

ابعاد ۸ متر به بالا