فیلتر
ابعاد
۱ تا ۲ متر
۳ تا ۴ متر
۴ تا ۶ متر مربع
۶ تا ۸ متر
۸ متر به بالا
طیف رنگ
طرح
تخفیف
موجودی
قیمت

قالی هریس افشان(۶.۹۹)

ابعاد ۶ تا ۸ متر

قالی قشقایی افشان(۶.۷۲)

ابعاد ۶ تا ۸ متر

گلیم قشقایی مدرن(۶.۴۵)

ابعاد ۶ تا ۸ متر

قالی هریس افشان(۶.۴۴)

ابعاد ۶ تا ۸ متر