فیلتر
ابعاد
۱ تا ۲ متر
۳ تا ۴ متر
۴ تا ۶ متر مربع
۶ تا ۸ متر
۸ متر به بالا
طیف رنگ
طرح
تخفیف
موجودی
قیمت

قالی گروس قابی(۶.۴۴)

ابعاد ۶ تا ۸ متر

قالی هریس افشان(۶.۹۹)

ابعاد ۶ تا ۸ متر

قالی بیجار ترنجی(۲.۰۶)

ابعاد ۱ تا ۲ متر

کناره سراب ترنجی(۱.۳۷)

ابعاد ۱ تا ۲ متر

کناره قشقایی قابی(۱.۰۸)

ابعاد ۱ تا ۲ متر

قالی مدرن(۱.۵۳)

ابعاد ۱ تا ۲ متر

قالی هریس ترنجی(۶.۰۰)

ابعاد ۶ تا ۸ متر

قالی هریس ترنجی(۶.۱۴)

ابعاد ۶ تا ۸ متر

قالی هریس ترنجی(۶.۳۱)

ابعاد ۶ تا ۸ متر