فیلتر
ابعاد
۱ تا ۲ متر
۳ تا ۴ متر
۴ تا ۶ متر مربع
۶ تا ۸ متر
۸ متر به بالا
طیف رنگ
طرح
تخفیف
موجودی
قیمت

کناره مدرن تبریز(۳.۴۶)

ابعاد ۳ تا ۴ متر

کناره مدرن ترنجی(۱.۶۲)

ابعاد ۱ تا ۲ متر

قالی آنتیک کردستان ترنجی(۴.۷۶)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

کناره آنتیک لیلیان افشان(۴.۴۹)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

کناره افشان ملایر(۴.۰۳)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی گروس ترنجی(۲.۲۹)

ابعاد ۱ تا ۲ متر

کناره بیجار افشان(۱.۵۵)

ابعاد ۱ تا ۲ متر

کناره بیجار افشان(۱.۵۲)

ابعاد ۱ تا ۲ متر

کناره سراب ترنجی(۱.۳۷)

ابعاد ۱ تا ۲ متر

کناره قشقایی قابی(۱.۰۸)

ابعاد ۱ تا ۲ متر