فیلتر
ابعاد
۱ تا ۲ متر
۳ تا ۴ متر
۴ تا ۶ متر مربع
۶ تا ۸ متر
۸ متر به بالا
طیف رنگ
طرح
تخفیف
موجودی
قیمت

قالی آنتیک هریس ترنجی(۱۱.۰۸)

ابعاد ۸ متر به بالا

قالی آنتیک هریس ترنجی(۸.۹۳)

ابعاد ۸ متر به بالا

قالی آنتیک لیلیان افشان(۸.۶۸)

ابعاد ۸ متر به بالا

قالی آنتیک بختیاری ترنجی(۵.۵۷)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی آنتیک کردستان ترنجی(۴.۷۶)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

کناره آنتیک لیلیان افشان(۴.۴۹)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی آنتیک بختیاری ترنجی(۴.۳۶)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

کناره افشان ملایر(۴.۰۳)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع