فرش دستباف

فرش دستباف یکی از اصیل ترین و ارزشمندترین هنرهای ایرانی است. در همه جای جهان ایران را به عنوان تولید کننده اعلاترین فرش های دنیا می شناسند. در تمامی مناطق کشور هنر قالی بافی قدمت دیرینه دارد و هر منطقه ای شیوه و نقوش منحصر به فرد خود را در تولید این هنر اصیل دارد. فرش دستباف در هر کدام از این مناطق با کیفیت های گوناگونی تولید می شوند که ما در خانه دیدار با کیفیت ترین و اعلاترین فرش های اصیل هر منطقه را تولید و عرضه می‌کنیم.

کناره دستباف مدرن تبریز طرح افشان

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف آنتیک ملایر طرح افشان

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف آنتیک بختیاری طرح ترنجی

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف بیجار طرح افشان

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

کناره دستباف گروس طرح ترنجی

فرش دستباف / فرش دستباف کناره

فرش دستباف تبریز طرح افشان سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز طرح افشان چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف تبریز

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان دوازده متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان‌ آباد طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان دوازده متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف سلطان آباد طرح افشان شش متری

فرش دستباف / فرش دستباف سلطان آباد

فرش دستباف آنتیک ملایر طرح افشان سه متری

فرش دستباف / فرش دستباف آنتیک

فرش دستباف مدرن تبریز طرح افشان چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن

فرش دستباف مدرن تبریز طرح ترنجی چهار متری

فرش دستباف / فرش دستباف مدرن