فیلتر
ابعاد
۱ تا ۲ متر
۳ تا ۴ متر
۴ تا ۶ متر مربع
۶ تا ۸ متر
۸ متر به بالا
طیف رنگ
طرح
تخفیف
موجودی
قیمت

قالی گروس قابی(۶.۴۴)

ابعاد ۶ تا ۸ متر

قالی مدرن ترنجی(۵.۸۱)

ابعاد ۴ تا ۶ متر مربع

قالی سلطان آباد افشان(۱۳.۷۶)

ابعاد ۸ متر به بالا

قالی سلطان آباد افشان(۱۲.۹۷)

ابعاد ۸ متر به بالا

قالی سلطان آباد افشان(۹.۸۷)

ابعاد ۸ متر به بالا

قالی هریس افشان-خشروز(۹.۷۸)

ابعاد ۸ متر به بالا

قالی سلطان آباد افشان(۹.۷۱)

ابعاد ۸ متر به بالا

قالی بیجار افشان-فرهاد(۸.۹۴)

ابعاد ۸ متر به بالا

قالی گروس افشان-روژان(۸.۸۲)

ابعاد ۸ متر به بالا

قالی هریس افشان(۶.۹۹)

ابعاد ۶ تا ۸ متر