پاییز گل‌بهی

چندین نسل بافته اند و بافته اند تا به چنین قله ای از ترکیب رنگ و طرح رسیده اند. هنر قالی بافی در ایران، میراثی است تاریخی.

مشخصات فنی

طول: ‍۱۵۷ سانتی‌متر
عرض: ۱۲۰سانتی‌متر
مساحت‌: ۱.۸۸ مترمربع
مساحت‌: ۱.۸۸ مترمربع
عرض: ۱۲۰سانتی‌متر
طول: ‍۱۵۷ سانتی‌متر

(۰۲۱) ۲۲۴۶۲۹۴۴

قالی دیدار را باید در خانه خود ببینید. با ما تماس بگیرید تا قالی را بی‌هزینه در خانه شما پهن کنیم.

قالی‌های مشابه