توت و پسته

در رنگرزی گیاهی پشم، از برگ توت برای تهیه رنگ سبز مغزپسته‌ای استفاده می‌شود؛

این قالی خوش‌رنگ نیز با سنت رنگ‌رزی گیاهی آماده شده است.

مشخصات فنی

طول: ‍۱۹۳ سانتی‌متر
عرض: ۱۴۰سانتی‌متر
مساحت‌: ۲.۷۰ مترمربع
مساحت‌: ۲.۷۰ مترمربع
عرض: ۱۴۰سانتی‌متر
طول: ‍۱۹۳ سانتی‌متر

(۰۲۱) ۲۲۴۶۲۹۴۴

قالی دیدار را باید در خانه خود ببینید. با ما تماس بگیرید تا قالی را بی‌هزینه در خانه شما پهن کنیم.

قالی‌های مشابه