آسمان شب

نام قالی

آسمان شب

کد

50072

ابعاد

۲۶۰× ۲۰۷سانتی‌متر

مساحت

۵.۳۸ مترمربع

تراکم بافت

۳۵ رج

منطقه بافت

کردستان

نقشه

آسمان شب