قالی هایی که عاشق‌شون می‌شید.

نقوش اصیل

اصیل‌ترین نقش‌ها متناسب برای خانه‌های امروزی

رنگ‌رزی گیاهی

رنگ‌های گیاهی و طبیعی برای زندگی سالم‌تر و دست‌یابی به قالی اصیل

پشم دست‌ریس

همه قالی‌ها با پشم دست‌ریس بافته شده اند.

فروشگاه خانه دیدار در چهارراه فرمانیه

(۰۲۱) ۲۲۴۶۲۹۴۴

(۰۲۱) ۲۲۲۹۰۶۰۱

بازدید همه روزه از ۹:۳۰  – ۲۱:۳۰

روز‌های جمعه و تعطیل رسمی:  ۲۰-۱۱